تلفن های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر حمیدرضا افتخاری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 32457424 280
دکتر مسیب زهره وند مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 32457361 283
دکتر مهدی قبولی سرپرست گروه تحصیلات تکمیلی 32457369 278
دکتر علیرضا سلیمانی سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان 32457368 228
حجت الاسلام دکتر یحیی نورمحمدی نجف آبادی سرپرست گروه برنامه ریزی آموزشی 32457360 284
وحید تاجیک رئیس اداره خدمات آموزشی 32457362 283
لیلا بیات نژاد مسئول دفتر معاونت آموزشی 32457424 280
معصومه مطلبی کارشناس دفتر معاونت آموزشی و برنامه ریزی درسی 32457421 284
فاطمه روستایی کارشناس مسئول آموزش و کمیسیون موارد خاص 32457363 285
نسرین عبدلی کارشناس مسئول پذیرش و نظام وظیفه 32457365 286
زهرا دشتی کارشناس مسئول خدمات ماشینی 32457364 288
نسرین احمدی کارشناس خدمات ماشینی 32457364 288
معصومه ناصری کارشناس مسئول اداره فارغ التحصیلان 32457367 290
فوزیه منصوریان کارشناس فارغ التحصیلان 32457367 290
مریم طاهری کارشناس فارغ التحصیلان 32457367 290
حسین سعیدی خواه کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش 32457371 292
محمد زمانی کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش 32457371 292
بهاره خالقی کارشناس دفتر استعدادهای درخشان 32457368 228
یاسر کشاورزیان کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 32457533 480
فاطمه سلگی کارشناس نقل و انتقالات 32457366
مرضیه سجودی کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی 32457370 281

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32457300، 32457350و 32457400تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.