یکشنبه 2 مهر 1402   19:55:30
1398/7/10 چهارشنبه
معاونت توسعه و پشتیبانی
1393/11/18 شنبه

دانشگاه به عنوان یکی از حساس ترین بنیادهای هر جامعه همواره محل تعلیم و تزکیه بوده است. همواره برای نیل به اهداف بزرگ تلاشهای بزرگی نیز موردنیاز است.  برای تحقق این اهداف نیازمند همکاری و تلاش واحدهای مختلف اجرایی میباشد.

 
عمده وظایف این معاونت:

همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی و رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و اعمال هماهنگی و نظارت لازم برای اجرای صحیح آئین نامه ها، مقررات اداری و مالی، استخدامی و تشکیلاتی و همچنین اعمال نظارت کافی و ایجاد تسهیلات لازم در رابطه با اجرای طرحهای عمرانی با توجه به مصوبات هیأت محترم امنای دانشگاه با همکاری واحدهای تحت پوشش به شرح ذیل:

1.       امور مالی

2.       امور اداری

3.       امورعمومی

4.       تدارکات و کارپردازی

اخبار و اطلاعیه های توسعه و پشتیبانی
معرفی افرادبيشتر
دکتر علی مقدسی
محبوبه یزدان فر
ولی اله زنگنه
دکتر محمد دارائی
محسن رضایی
کبری پورمتقی
وحید سرمستی
اکبر کرمی
ابراهیم فراهانی
فریدون زندی مقدم
بابک تاجیک
مریم جوکار
زهرا محمدرضایی
نیره روستایی
مهدی اسدی
محسن هدایتی
مجید معصومی
بهروز کامرانی
عباس خلیلی
فاطمه صفری
سمیرا سامنی
مریم الف خانی
صدرالله احمدی مجد
سامانه حقوق و دستمزد
سامانه حضور و غیاب