دوشنبه 4 تیر 1403   08:28:25
1398/7/10 چهارشنبه
معاونت توسعه و پشتیبانی
1393/11/18 شنبه

دانشگاه به عنوان یکی از حساس ترین بنیادهای هر جامعه همواره محل تعلیم و تزکیه بوده است. همواره برای نیل به اهداف بزرگ تلاشهای بزرگی نیز موردنیاز است.  برای تحقق این اهداف نیازمند همکاری و تلاش واحدهای مختلف اجرایی میباشد.

 
عمده وظایف این معاونت:

همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی و رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و اعمال هماهنگی و نظارت لازم برای اجرای صحیح آئین نامه ها، مقررات اداری و مالی، استخدامی و تشکیلاتی و همچنین اعمال نظارت کافی و ایجاد تسهیلات لازم در رابطه با اجرای طرحهای عمرانی با توجه به مصوبات هیأت محترم امنای دانشگاه با همکاری واحدهای تحت پوشش به شرح ذیل:

1.       امور مالی

2.       امور اداری

3.       امورعمومی

4.       تدارکات و کارپردازی

معرفی افرادبيشتر
دکتر امین ترنجیان
داود صلواتی
ولی اله زنگنه
محسن رضایی
وحید سرمستی
اکبر کرمی
احمد صدیقی
ابراهیم فراهانی
فریدون زندی مقدم
نیره روستایی
سامانه حقوق و دستمزد
سامانه حضور و غیاب