پنجشنبه 30 فروردین 1403  
1398/7/10 چهارشنبه
درباره دفتر استعدادهای درخشان
1393/12/6 چهارشنبه

در راستای اجرای اهداف شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ملایر بعنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعالیت می نماید.