جمعه 11 اسفند 1402   01:48:12
1398/7/10 چهارشنبه
تصویر
1389/9/22 دوشنبه

داستان زیبا
قدرت کلمات
خدا هست
پیام مشاوره ای
1389/7/27 سه‌شنبه

شادترین مردم لزوما بهترین چیز ها را ندارند آنها فقط از چیزهایی که دارند بهترین استفاده را می کنند.