یکشنبه 3 بهمن 1400   21:00:54
1398/7/10 چهارشنبه
پایگاه های مرتبط
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
1393/11/5 یکشنبه

حضور و حیات مقتدرانه در دنیای کنونی جز در پرتو شکوفائی و توسعه علمی میسر نیست در چنین شرایطی نگرشها و باورهای دینی ما در  کنار فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی نیز معطوف به رشد هر چه بیشتر و بالندگی علمی است در قرن حاضر که دقت و سرعت تحولات علمی و فنی بیش از پیش سرعت یافته است، دانش مهمترین سرمایه کشورها به شمار آمده و اشتباه بودن تفکر تکیه برمنابع خام زیر زمینی مانند نفت و گاز بجای تکیه بر استعدادها ی انسانی بیش از گذشته آشکار شده است.

 در این میان دانشگاهها به عنوان نهادهای مسئول، آرمانخواه و پاسخگو به نیازهای جامعه در جهان پر شتاب و پر رقابت آینده وظیفه و نقش خطیری را در ارتقاء توان و منزلت اجتماعی جامعه به عهده دارند.

 در این خصوص حوزه معاونت آموزشی دانشگاه وظایف بسیار سنگینی بر عهده دارد که مهمترین آن زمینه سازی و ایجاد بسترهای لازم برای تربیت و آموزش جوانان مستعد، خلاق، کار آفرین و اخلاق مدار از طریق طراحی، اجرا و کنترل ساز و کارهای آموزشی ارزیابی و استفاده از اساتید توانمند، مجرب و با انگیزه است. این حوزه وظیفه دارد در چهار چوب ضوابط و دستور العملهای ابلاغی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با تعامل و بهره گیری از پشتیبانی  سایر بخش های دانشگاه و بخشهای مرتبط در ستاد وزارت در جهت نیل به اهداف آموزشی و توسعه، رشد و بالندگی علمی دانشگاه تلاش نماید.

امکانات آموزشی دانشگاه ملایربيشتر
سامانه آموزش