چهارشنبه 9 خرداد 1403   06:52:12
1398/7/10 چهارشنبه
درباره دفتر ریاست و روابط عمومی
1393/10/30 سه‌شنبه

 

نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع دردستیابی به مقاصد و اهداف ، امروزه درسازمانها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی درمدیریت پذیرفته شده است.این ارتباط که ازآن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی ازمهمترین و با ارزش ترین عوامل موثر در سرنوشت هرموسسه وگروه محسوب می گردد.

 Public Relations   در دهه اول قرن بیستم درآمریکا به صورت یک حرفه تخصصی درآمد. در ایران در سال 1345 اولین دفتر روابط عمومی توسط شرکت نفت راه اندازی شد. سپس درسایر سازمانها دفاتری به عنوان مراکز فراهم آوری ، مبادله اطلاعات وبرقراری ارتباطات دوسویه به منظور ایجاد حسن نیت وتفاهم گشوده شد.

ـ دردنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی درارزیابی وتقویت برنامه ها وپیشبرد اهداف سازمانها تلقی می گردند

روابط عمومی در جامعه به عنوان حلقه اتصال نهادها و سازمانها عمل میکند و در هماهنگ کردن اجزای مختلف ساختار اداری و توسعه ی مراکز فرهنگی و علمی نقش بسزایی دارد، روابط عمومی عنصر کلیدی در افزایش اعتماد به نفس، پیشرفت اقتصادی، یکپارچگی فرهنگی، مشارکت بین الملل و ارتقای تصویر کشور در دنیا می باشد.

  روابط عمومی دانشگاه وظیفه مهم اطلاع رسانی در یک مجموعه گسترده و دانشگاهی را بر عهده دارد ،‌مجموعه ای که هر روز صدها پدیده علمی قابل توجه در آن به وقوع می پیوندد. این مجموعه نقش مهمی در رابطه با تعامل دانشگاه ، اساتید ، دانشجویان و مراکز صنعتی به عهده دارد . انعکاس به موقع اخبار و دست آوردهای علمی و توسعه پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه ها از دیگر فعالیت های روابط عمومی است.

کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی
دکتر کیومرث قیصری گودرزی
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
رضا جعفری
کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر
آلبوم تصاویر دانشگاه ملایر
پایگاه های مرتبط