دوشنبه 20 آذر 1402   16:38:28
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
امیرحسین ناصرپور
کارشناس دفتر ریاست
رضا جعفری
کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر