یکشنبه 6 خرداد 1403   22:47:54
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

افراد

دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

سمت: سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان

تلفن محل کار: 32457368

تلفن داخلی: 228

پست الکترونیکی: malayeruniversityestedad@gmail.com