تلفن های حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر خسرو سایوند رئیس دانشگاه ملایر 32456502 201 و 202
غلامرضا فارسی مدیر حراست 32456503 213
معصومه باقری رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی 32456502 203
دکتر کیومرث عزیزملایری رئیس گروه نظارت، ارزیابی و برنامه ریزی درسی 32355389 211
دکتر آرش بابایی سرپرست گروه همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان غیرایرانی 32355416 216
مجتبی زمانیان مدیر طرح و برنامه 32355368 208
علی سوری نیا مدیر امور حقوقی 32355368 224
امیرحسین ناصرپور کارشناس دفتر ریاست 32456502 201
سید علی میرشاه ولد کارشناس دفتر ریاست 32456502 201
دکتر حامد چگینی رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 32355438 218
داود صلواتی گزینش کارکنان 32355488 233
ولی الله زنگنه رئیس گروه برنامه و بودجه
رضا جعفری کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر 32355413 204
دکتر سید سجاد کاظمی مشاور امور حقوقی 32355368 224
زهره قیاسوند کارشناس طرح و برنامه 32355378 207
فاطمه سلگی کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی 32355378 209
مهدی غیاثوندان رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 32456514 221
احسان ابراهیمی کارشناس مسئول حفاظت پرسنلی 32456503 217
عباس احمدی رئیس اداره حفاظت اسناد 32355490 214
رسول سرکبود مسئول انتظامات 219
علیرضا زند عباس آبادی کارشناس اداره شاهد و ایثارگر
حسین منصوری کارشناس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
بهروز کامرانی کارشناس امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی 32355416 556
جلال مهدی پناه کارشناس اداره حفاظت فیزیکی 32355490 214
رضا زمانی کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مسئول دبیرخانه کمیته منتخب 32355389 206

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 32456518، 32456519و 32456520 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.