معرفی کارکنان
دکتر علی نهاوندی
دکتر مسیب زهره وند
دکتر محمد ستاری کیکله
دکتر داود اخضری
لیلا بیات نژاد
معصومه ناصری
وحید تاجیک
فاطمه روستایی
مهلا فرجی
  • 1392/11/1 سه‌شنبه مهلا فرجی کارشناس مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی
مرضیه سجودی
لیلا زندیه
نسرین عبدلی
مریم روزبهانی
زهرا دشتی
  • 1392/11/1 سه‌شنبه زهرا دشتی کارشناس مسئول خدمات ماشینی
نسرین احمدی
معصومه مطلبی
محمد دارایی
وحید سرمستی
غلام حسین می آبادی
محمد دشتی
  • 1396/8/14 یکشنبه محمد دشتی کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار
شیرین غیاثوند
حشمت الله رضایی
علی میرزایی
کبری مولوی
علی بهنام
  • 1391/10/6 چهارشنبه علی بهنام کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری
اسماعیل امیری
مهدی فراهانی
مسعود دائمی
مهدی رفیعی
  • 1391/10/6 چهارشنبه مهدی رفیعی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی
سعید رحیمی
  • 1396/10/20 چهارشنبه سعید رحیمی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی
احد کیانی
  • 1394/2/21 دوشنبه احد کیانی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
زمزم الهدی محبوبی
محمد فرمانی
محمد زمانی
  • 1396/8/14 یکشنبه محمد زمانی کارشناس دبیرخانه و بایگانی آموزش
فاطمه همتی
1