سه‌شنبه 16 آذر 1400   06:39:15
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده ها
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه درمان تکمیلی دانشگاه ملایر در ســـــال تحصیلی 1401-1400
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم تجهیزات صوت و تصویر و نور تخصصی آمفی تئاترها و سالن کنفرانس دانشگاه ملایر
آگهی مناقصه عمومی تجهیزات صوت و تصویر و نور تخصصی آمفی تئاترها و سالن کنفرانس دانشگاه ملایر
فراخوان مزایده عمومی فروش برنج دانه بلند (نوبت اول)
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تأمین نیروی انسانی انجام امور نگهداری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه  ملایر(نوبت دوم)
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تأمین نیروی انسانی انجام امور خدمات ‌ عمومي دانشگاه ملایر سال 1400 (نوبت دوم)
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تأمین نیروی انسانی نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه ملایر و پردیس دانشکده های فنی و مهندسی و همچنین پارک جنگلی شاهد دانشگاه ملایر در سال 1400 (نوبت دوم)
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر سال 1400
فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای(مرحله سوم) اجاره باغ تحقیقاتی دانشگاه ملایر معروف به باغ سروری سال 1399
فراخوان مزایده عمومی اجاره باغ تحقیقاتی دانشگاه ملایر (نوبت دوم)
فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره باغ تحقیقاتی  دانشگاه ملایر  معروف به باغ سروری سال 1399
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه درمان تکمیلی دانشگاه ملایر سال 1399
فراخوان مزایده عمومی اجاره مغازه ابتدای خیابان سعدی (نوبت دوم)
آگهی مناقصه تجهیزات صوت و تصویر و نور تخصصی آمفی تئاترها و سالن کنفرانس دانشگاه ملایر (نوبت سوم)
آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات صوت و تصویر و نور تخصصی آمفی تئاترها و سالن کنفرانس دانشگاه ملایر
فراخوان مزایده عمومی اجاره ملک تجاری دانشگاه ملایر (ابتدای خیابان سعدی) - نوبت سوم در سال 1399
مزایده عمومی اجاره ملک تجاری دانشگاه ملایر(ابتدای خیابان سعدی) در سال 1399
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای امور نگهداری و راهبری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر سال 1399(نوبت سوم)
آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه ملایر سال 1399 (نوبت سوم)
1 2 3
نسخه قابل چاپ