چهارشنبه 9 خرداد 1403   01:32:30
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1402/10/25 دوشنبه منقضی شده است فراخوان عملیات اجرایی خرید و نصب و راه اندازی آسانسورهای کتابخانه دانشگاه ملایر
دانشگاه ملایر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی خرید و نصب و راه اندازی آسانسور های کتابخانه دانشگاه ملایر به شماره ۲۰۰۲۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت هایی که حداقل دارای رتبه ۵ تأسیسات باشند واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد» به آدرس https://setadiran.ir انجام خواهد شد.
نسخه قابل چاپ