جمعه 31 فروردین 1403   03:32:01
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1401/6/2 چهارشنبه منقضی شده است فراخوان مزایده عمومی انتشارات دانشکده‌های دانشگاه ملایر(نوبت دوم)
دانشگاه ملایر در نظر دارد مزایده عمومی انتشارات دانشکده‌های دانشگاه ملایر(نوبت دوم) در سال 1401-1402 به شماره 5001000050000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایدهگران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده درسامانه تاریخ 02 شهریور 1401 میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : ساعت 19روز شنبه تاریخ 5 شهریور 1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19روز سه‌شنبه تاریخ 15 شهریور 1401
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ  16 شهریور 1401
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08132456502
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376

 
نسخه قابل چاپ