جمعه 31 فروردین 1403   04:57:44
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1401/6/15 سه‌شنبه منقضی شده است فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و اجرای مرکز نوآوری دانشگاه ملایر شامل فضای کار اشتراکی، پارتیشن بندی اتاق ها و دکوراسیون
دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  خرید تجهیزات و اجرای مرکز نوآوری دانشگاه ملایر شامل فضای کار اشتراکی، پارتیشن بندی اتاق ها و دکوراسیون به شماره 1101000050000018 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌ گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 13 شهریور 1401 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 9 روز شنبه تاریخ 19 شهریور 1401
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11 روز شنبه تاریخ  19 شهریور 1401
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08132456502
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376
 
نسخه قابل چاپ