دوشنبه 4 تیر 1403   06:49:32
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
دستاوردهای دانشگاهبيشتر
هفت نفر از پژوهشگران دانشگاه ملایر در لیست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفتند. بر اساس فهرست منتشر شده توسط پایگاه انتشاراتی «الزویر» لیست دانشمندان پراستناد دو درصد برتر جهان که بر پایه اطلاعات پایگاه «اسکاپوس» منتشر می کند هفت نفر از اساتید دانشگاه ملایر در این فهرست قرار گرفته اند. انتشار حداقل ۵ مقاله شرط بررسی کارنامه اشخاص می باشد و شاخص های تعداد استناد، تعداد استناد بدون خود استنادی، شاخص اچ و یک شاخص ترکیبی ملاک ارزیابی اعلام شده است. لینک سایت مورد نظر در اینجا قابل دسترسی می باشد.
دکتر فرشید میرزایی
استاد گروه ریاضی
دکتر مهیار یوسفی
دانشیار گروه مهندسی معدن
دکتر داریوش سوری
استاد گروه فیزیک
دکتر مهدی کزازی
دانشیار گروه مهندسی مواد و سرامیک
دکتر محمود ناصری
دانشیار گروه فیزیک
دکتر محمد الماسی
استادیار گروه شیمی
دکتر محمدرضا محبی فر
دانشیار گروه فیزیک