یکشنبه 2 مهر 1402   18:48:13
1398/7/10 چهارشنبه
1396/7/23 یکشنبه
دانشکده علوم ریاضی و آمار

دانشکده علوم ریاضی متشکل از سه گروه ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر است. این دانشکده در سال 1391 با دو گروه ریاضی و آمار از دانشکده علوم پایه مجزا گردید. گروه ریاضی از سال تحصیلی 1379 فعالیت خود را آغاز کرد و در ادامه گروه آمار نیز در سال 1389 تاسیس شد. هم اکنون گروه ریاضی دارای دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و گروه آمار دارای دوره کارشناسی می باشد. همچنین این دانشکده از سال 1399 شروع به پذیرش دانشجو در رشته علوم کامپیوتر نموده است.

شایان ذکر است  که تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی با رشته کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی در سال 1386 تاسیس گردید و در سالهای 1387 و 1388 به ترتیب رشته های کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی،کارشناسی ارشد ریاضی محض( گرایش آنالیز و گرایش جبر) فعالیت خود گسترش داد.

دوره دکتری دانشکده از سال 1390 با پذیرش دانشجو در  دو رشته ریاضی کاربردی و ریاضی محض ایجاد گردید.

و همچنین گروه ریاضی در سال 1394 موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض گرایش هندسه شده است.

تعداد اعضای هیات علمی گروه ریاضی 12 نفر که 1 نفر استاد، 3 نفر دانشیار و 8 نفر استادیار می باشند و همچنین تعداد اعضای هیات علمی گروه آمار است که 4 نفر که 3 استادیار و یک مربی می باشد.

تعداد کارکنان دانشکده علوم ریاضی و آمار 3 نفر و همچنین تعداد دانشجویان در حال تحصیل 502 نفر می باشد.

همایش ها و رویدادها
معرفی افراد
دکتر  محمد آتله خانی
دکتر شهرام مهری
دکتر مهدی راسخی کازرونی
کبری مولوی
غلام حسین می آبادی
سید مهدی موسوی