یکشنبه 6 خرداد 1403   22:03:00
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
فاطمه روستایی

فاطمه روستایی

فاطمه روستایی

سمت: کارشناس مسئول آموزش و کمیسیون موارد خاص

تلفن محل کار: 32457363

تلفن داخلی: 285