سه‌شنبه 2 مرداد 1403   06:58:36
درباره اداره تغذیه
1389/5/19 سه‌شنبه
اداره تغذیه از پر مشغله ترین اداره های حوزه دانشجویی و دانشگاه است زیرا موضوع تغذیه بعد از خوابگاه، دومین دغدغه زندگی دانشجویی است. این اداره مسئولیت رسیدگی به کلیه ماسئل مربوط به تغذیه دانشجویی و رستورانهای دانشگاه را برعهده دارد. مهمترین وظایف و خدماتی که در این اداره ارائه می شود عبارتنداز:
- تنظیم قراردادهای پیمانکاری و ... مرتبط با رستورانهای (سلف سرویسهای) دانشگاه
- تهیه و خرید تجهیزات صنعتی آشپزخانه رستورانهای دانشگاه
- نظارت بر خرید و تدارکات مواد عذایی اولیه اشپزخانه ها
- تنظیم و نظارت بر دستورالعملها و شیوه نامه های جیره بندی (وزن، درصد، حجم و ...) مواد غذایی در پخت غذای دانشجویان
- کنترل کیفیت، سلامت و بهداشت مواد غذایی در مراحل مختلف فرآیند پخت (خرید مواد اولیه، نگهداری، آماده سازی برای پخت، جیره بندی، پخت، توزیع
- ارتقا و به روز رسانی سیستم اتوماسیون تغذیه و رزرو غذای دانشجویی
 
امکانات و سالن های غذاخوری دانشگاه ملایربيشتر