یکشنبه 6 خرداد 1403   22:17:42
درباره اداره خوابگاهها
1389/5/12 سه‌شنبه
اداره خوابگاهها حجم وسیعی از فعالیتها حوزه دانشجویی را در برمی گیرد و با مهمترین دغدغه زندگی دانشجویان یعنی تامین و وضعیت خوابگاهها ارتباط دارد. مهمترین فعالیتهایی که در این اداره صورت می گیرد به شرح زیر است:
- تامین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان مطابق با آنچه که دانشگاه به دانشجویان تعهد داده است.
- کنترل و نظارت بر عملکرد سرپرستان و مدیران خوابگاهها در مقوله های امنیت، ایمین، بهداشت و رفاه خوابگاهها
- تامین نیازهای خوابگاهی در حد استانداردهای موجود و تلاش برای ارتقا کیفیت و سطح رفاه زندگی خوابگاهی
- تهیه دستورالعملها و شیوه نامه های لازم برای اداره خوابگاهها
- تنظیم قراردادهای مربوط به خوابگاهها
- اجرایی و عملیاتی کردن بخش نامه ها و ایین نامه های بالادستی در حوزه خوابگاهها
- پیگیری مسائل و موضوعات مختلف خوابگاهی دانشجویان در این اداره صورت می گیرد
- دریافت و رسیدگی به شکایات و مشکلات دانشجویان در حوزه خوابگاهی
اخبار و اطلاعیه های اداره خوابگاه ها
خوابگاه های خودگردان دانشگاه ملایر
امکانات خوابگاهی دانشگاه ملایربيشتر