سه‌شنبه 2 مرداد 1403   06:57:19
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
فعالیت های پژوهشی
یکشنبه 21 شهریور 1389 طرح ها و سمینارها

ردیف

نام شرکت کننده

عنوان همایش

تاریخ برگزاری

تعداد روزها

عنوان مقاله

1          

مهدی رضایی صامتی

سیزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

89/1/26 ،89/1/23

 

comparison between the experimental and theoretical vibrational frequencies of some halo-derivatives of aniline

2          

مهدی رضایی صامتی

سیزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

89/1/26 ،89/1/23

 

The theoretical study of 13C NMR Chemical shielding tensors in 3- amino-2-nitrobenzo[b]thiophenes and comparison with

3          

مهدی رضایی صامتی

سیزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

89/1/26 ،89/1/23

 

Excess thermodynamic parameters of binary mixtures of {Methanol, Ethanol, 1-Propanol and 2-Butanol + Chloroform} at (288.15 to 323.15K) and comparison the Flory theory experimental values

4          

مهدی رضایی صامتی

سیزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

89/1/26 ،89/1/23

 

- Gas-Phase theoretical study on thermodynamic parameters (ΔG and ΔH) of binary mixtures ((CH3OH) m (H2O)n (m+n ) 9-17) at various temperature

5          

مهدی رضایی صامتی

سیزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

89/1/26 ،89/1/23

 

ab initio calculations of  17ONMR chemical shielding tensors in benzyl ethers derivatives and comparison with experimental values

6          

مهدی رضایی صامتی

سیزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

89/1/26 ،89/1/23

 

Determination of thermodynamic properties of binary and ternary mixtures of {1-butanol(1) + cylohexylamine (2) +n-heptane (3) }at different temperatures: experimental results and application of the flory theory

7          

اکبر سازوار

15th european  college of sport science (ECSS-Congress)

89/4/5 ،89/4/2

 

The incidence of the lower limbs' abnormality among boys in secondary school of zanjan province and the effects of corrective movements on their treatment

8          

جلال اکبری

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران

89/2/16 ،89/2/14

 

ارائه روشی موثر برای محاسبه گرادیانها در بهینه سازی شکل سازه ها

9          

هانیه کلانتری

پنجمین همایش سراسری بهداشت روانی دانشجویان

89/2/23 ،89/2/22

 

میزان آگاهی دانشجویان در مورد بیماری ایدز

10      

علی ایمانزاده

فلسفه تعلیم و تربیت : چالش ها و چشم اندازها

89/2/29

 

ارزیابی برنامه درسی کتاب دین و زندگی سال دوم دوره متوسطه بر پایه رویکرد عقلانی در تربیت دینی از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان

11      

داریوش سوری

شانزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال

89/3/7 ،89/3/6

 

ضریب پلتیه و مکانیسم رسانش الکتریکی شیشه های MoO3-V2O5-TeO2

12      

محمد اتله خوانی

دهمین  کنفرانس آمار ایران

89/5/14 ،89/5/12

 

بدون مقاله

13      

میرمهرداد میرسنجری

ICCEE 2010: International  conference on chemical and environmental engineering

89/4/25 ،89/4/23

 

analysis of sustainable Eco-Tourism site planning based on environmental impact assessment

14      

 داریوش سوری

کنفرانس فیزیک ایران

89/6/23 ،89/6/20

 

تعیین ضخامت لایه و ثابت دی الکتریک شیشه 55V2O5-5Nio-40TeO2 در ناحیه جذب ضعیف

15      

 داریوش سوری

کنفرانس فیزیک ایران

89/6/23 ،89/6/20

 

تعیین مکانیسم رسانش الکتریکی در شیشه های تلوریمی- وانادیمی حاوی اکسید آنتیموان

16      

 داریوش سوری

کنفرانس فیزیک ایران

89/6/23 ،89/6/20

 

رسانش الکتریکی dc شیشهSb2O3-V2O5-TeO2

17      

غلام حسین حیدری

کنفرانس فیزیک ایران

89/6/23 ،89/6/20

 

اندازه گیری آموزشی سرعت نور با استفاده از اندازه گیری ثابت الکترونیکی و ثابت مغناطیسی

18      

 بهمن امانی

2nd international conference of mediterranean worlds : the mediterranean of the myths, the myths of the mediterranean

89/3/16 ،89/3/13

 

literary byzantium; mythicized discontentment

19      

بهمن امانی

12th international society for the study of european ideas

89/5/13 ،89/5/11

 

the unheard voice  of women novelists in the world of  fiction

20      

علیرضا سوری

همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی

89/2/22 ،89/2/21

 

استفاده از نانو سیلیکای کلوئیدی در جرم های ریختنی دیرگداز آلومینایی بدون سیمان

21      

مهدی رضایی صامتی

Electronic Structure: Principles and Applications  ESPA 2010

june 29th-july2th 2010(88/4/11،88/4/8)

 

A theoretical study on carbon - 13 chemical shifts of carbonyl groups in some M(CO)5X (M=Cr or Mo and X=CO,CN or CH3CN) metal complexes;excellent correlations with experimental data

22      

مهدی رضایی صامتی

Electronic Structure: Principles and Applications  ESPA 2010

june 29th-july2th 2010(88/4/11،88/4/8)

 

Cation - interactions, A comparison between nano -Size fullerene molecule with Non-Nano-Size  aromatic compounds

23      

محمد رضا علیمرادی

چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

89/6/24 ،89/6/21

 

ایده آلها در حلقه های نرم

24      

سعید باقری

چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران

89/6/24 ،89/6/21

 

Coinvariants of quasi-Hopf bimodules over quasi-Hopf algebras as a Hom-functors