پنجشنبه 30 فروردین 1403   14:33:55
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
معصومه نوروزی

معصومه نوروزی

معصومه نوروزی

سمت: کارشناس کتابخانه

تلفن محل کار: 32457381

تلفن داخلی: 333

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی