پنجشنبه 30 فروردین 1403   22:10:07
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
پری محمدی

پری محمدی

پری محمدی

سمت: کارشناس کتابخانه و مسؤل خدمات فنی و فهرست نویسی

تلفن داخلی: 331

پست الکترونیکی: P_m219@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی