سه‌شنبه 2 مرداد 1403   05:12:16
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
مرضیه کهندل

مرضیه کهندل

مرضیه کهندل

سمت: مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری

تلفن محل کار: 32457374

تلفن داخلی: 320

پست الکترونیکی: m.kohandel@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ریاضی