شنبه 20 خرداد 1402   05:29:48
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر سید عبدالله شجاعی

دکتر سید عبدالله شجاعی

دکتر سید عبدالله شجاعی

سمت: مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تلفن محل کار: 32355486

تلفن داخلی: 553

پست الکترونیکی: industry@malayeru.ac.ir