دوشنبه 8 خرداد 1402   08:10:59
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر عبدالحسین صالح

دکتر عبدالحسین صالح

دکتر عبدالحسین صالح

سمت: مدیر امور پژوهشی

تلفن محل کار: 32355487

تلفن داخلی: 321