شنبه 20 خرداد 1402   03:50:38
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
سید علی میرشاهولد

سید علی میرشاهولد

سید علی میرشاهولد

سمت: کارشناس مدیریت پژوهشی و فناوری

پست الکترونیکی: ali3056@yahoo.com