شنبه 20 خرداد 1402   03:53:37
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
سید مصطفی میرشاه ولد

سید مصطفی میرشاه ولد

سید مصطفی میرشاه ولد

سمت: مسئول آزمایشگاه مرکزی

تلفن محل کار: 32355414

تلفن داخلی: 346