دوشنبه 20 آذر 1402   15:24:37
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
زهرا شعبانی

زهرا شعبانی

زهرا شعبانی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن محل کار: 32457380

تلفن داخلی: 323