شنبه 20 خرداد 1402   03:28:41
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر داور گیوکی

دکتر داور گیوکی

دکتر داور گیوکی

سمت: مسئول پیگیری امور گروه مهندسی کامپیوتر

تلفن داخلی: 567

پست الکترونیکی: davood.giveli@gmail.com

صفحه شخصی: