دوشنبه 4 تیر 1403   07:50:28
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی حسینی

دکتر مهدی حسینی

دکتر مهدی حسینی

سمت: سرپرست گروه مهندسی مکانیک

تلفن محل کار: 32457526

تلفن داخلی: 226

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~mehdiHosseini