دوشنبه 4 تیر 1403   06:56:25
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
جواد پورتقی

جواد پورتقی

جواد پورتقی

سمت: کارشناس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32457407

تلفن داخلی: 343

پست الکترونیکی: exirpourtaghi@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت تحول