پنجشنبه 30 فروردین 1403   21:25:33
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
صندوق نیکوکاری دانشگاهیان
احتراما، با عنایت به نقش و مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان و مشارکت گسترده ایشان در امور خیر و عام المنفعه و در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله ) در طرح مواسات، همدلی و کمک مومنانه و پیرو نامه شماره ۱۴۰۷۱ مورخ 6 اردیبهشت 1399 مقام عالی وزارت، صندوق نیکوکاری دانشگاهیان با شعار "زندگی دست یاریگر توست" تشکیل گردید. این اقدام به منظور مشارکت مالی و داوطلبانه دانشگاهیان و فراهم آوردن منابع برای تامین بخشی از نیازهای ضروری دانشگاهیان درگیر پیامدهای درمانی، اقتصادی و روانی کووید ۱۹ انجام می گردد. امید است با شناسایی جامعه هدف و گیرنده خدمت با حفظ کرامت ایشان، از همه ظرفیت های موجود برای ساماندهی شیوه های جذب کمک دانشگاهیان بهره مند شویم. اطلاعات بیشتر در این خصوص در روزهای آینده اعلام می گردد.