دوشنبه 8 خرداد 1402   08:33:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر ابراهیم محمدی منش

دکتر ابراهیم محمدی منش

دکتر ابراهیم محمدی منش

سمت: رئیس دانشگاه ملایر

تلفن محل کار: 32456502

تلفن داخلی: 201 و 202

دورنگار: 32355403

پست الکترونیکی: e.manesh@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکتری تخصصی فیزیک حالت جامد ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دانشیار گروه فیزیک

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~EMohammadiManesh