دوشنبه 4 تیر 1403   07:30:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر ابراهیم محمدی منش

دکتر ابراهیم محمدی منش

دکتر ابراهیم محمدی منش

سمت: رئیس دانشگاه ملایر

تلفن محل کار: 32457304-5

تلفن داخلی: 201 و 202

دورنگار: 32457306

پست الکترونیکی: e.manesh@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکتری تخصصی فیزیک حالت جامد ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دانشیار گروه فیزیک

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~EMohammadiManesh