چهارشنبه 9 خرداد 1403   07:17:13
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

اخبار

چاپ مقاله دکتر نسرین حسن زاده و دانشجوی دوره دکتری ایشان در مجله CHEMOSPHERE
چاپ مقاله دکتر نسرین حسن زاده از اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و دانشجوی دوره دکتری ایشان آقای ابراهیم هوشیار در مجله CHEMOSPHERE
مقاله دکتر نسرین حسن زاده از اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و دانشجوی دوره دکتری  ایشان آقای ابراهیم هوشیار  با عنوان
Characterization of microplastic, metals associated and ecological risk assessment in the topsoil of shiraz metropolis, south west of Iran
در مجله CHEMOSPHERE که براساس Journal Citation Indicator جزء 10 درصد برتر گروه موضوعی می باشد به چاپ رسیده است.
این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برای این عزیزان خواستاریم.
معاونت پژوهشی و فناوری