پنجشنبه 30 فروردین 1403   22:32:48
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخباربيشتر


1401/12/20 شنبه برگزاری همایش از آموزش تا بازار کار برنامه نویسی
همایش از آموزش تا بازار کار برنامه نویسی در روز سه شنبه مورخ 16 اسفند 1401 توسط انجمن علمی رشته کامپیوتر برگزارشد. در این همایش آقای مهندس مهدی  عباسی انجمن علمی رشته کامپیوتر را بستر مناسبی برای آغاز فعالیت در زمینه تأسیس شرکت های دانش بنیان برای فعالین در این رشته معرفی نمودند، در ادامه ایشان 5 زبان برتر در برنامه نویسی و ارتباط بین حوزه فعالیت و نوع زبان انتخابی را برای دانشجویان تشریح کردند.

 
نسخه قابل چاپ