دوشنبه 4 تیر 1403   08:13:53
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشکده
1401/12/22 دوشنبه قرار گرفتن دو طرح از دانشگاه ملایر در میان طـرح‌هـای صنعتـی برگـزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور
بر اساس گزارش دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ازطرح هاي صنعتي برگزيده دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور در سال 1401، دو طرح ارائه شده از سوی اساتید دانشگاه ملایر در ميان فهرست طـرح‌هـای صنعتـی برگـزیده این گزارش قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، طی سال های اخیر ضرورت تدوین روش ها و راهکارهای نوین در همکاری متقابل بین دانشگاه ‌ها با جامعه و صنعت را بیش از پیش نمایان شده است.
در سال 1401 و در راستای توسعه ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت چهارمین رویداد " الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت" با هدف شناسایی و تقدیر از ایده‌‌ها و الگوهای نوین در توسعه و تسهیل ارتباط دانشگاه‌ ها، پژوهشگاه‌ ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت برگزار گردید و فهرست طـرحهـای صنعتـی برگـزیده دانشگاهها و پژوهشگاههای کشوراز سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است.
بر اساس ارزیابی انجام شده طرح دکتر فرشاد سلیمانی با عنوان « سینترینگ قطعه نیترید سیلسیم در حضور افزودنی های مختلف دارای کاربرد مخابراتی» و طرح دکتر علی نوری با عنوان «رشد و کارکردهای اجرایی در اوایل نوجوانی و ارتباط آن با تغییرات در رجحان شبانه روزی و بلوغ» در زمره طرح های منتخب کشوری قرار گرفته اند.
این موفقیت را خدمت ایشان و جامعه دانشگاه ملایر تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت‌های روزافزون را داریم.
معاونت پژوهش و فناوری
فايلها
طـرحهـاي صنعتـي برگـزيده دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور.pdf 3.18 MB