شنبه 1 مهر 1402   13:07:10
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
دکتر سید عبدالله شجاعی

دکتر سید عبدالله شجاعی

دکتر سید عبدالله شجاعی

سمت: مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تلفن محل کار: 32355486

تلفن داخلی: 553

پست الکترونیکی: industry@malayeru.ac.ir