یکشنبه 6 خرداد 1403   22:17:07
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

اطلاعات

سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 انجمن های علمی دانشگاه ملایر
به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههاي کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه هاي مناسب براي فعالیتهاي جمعی علمی، همچنین بهره گیري از توانمندي و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاري انجمنهاي علمی دانشجویی حوزه هاي مختلف دانش با حمایت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور طبق مفاد آیین نامه انجمن های علمی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری تشکیل میشوند و زیر نظر شورای فرهنگی و معاونت فرهنگی دانشگاه به فعالیت می پردازند.
فايلها
مشخصات انجمن هاي علمي.pdf 43.6 KB