دوشنبه 4 تیر 1403   07:46:35
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر وحید نائینی

دکتر وحید نائینی

دکتر وحید نائینی

سمت: رئیس دانشکده فنی و مهندسی

تلفن محل کار: 32457524

تلفن داخلی: 565 و 566

پست الکترونیکی: vnaeini@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~VNaeini