یکشنبه 6 خرداد 1403   22:21:29
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر علی شانقی

دکتر علی شانقی

دکتر علی شانقی

سمت: سرپرست گروه مهندسی سرامیک

تلفن محل کار: 32457530

پست الکترونیکی: alishanaghi@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AliShanaghi