دوشنبه 4 تیر 1403   06:46:45
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخباربيشتر
اطلاعيه بيمه تكميلي درمان ویژه اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه ملایر (سال 1401-1400)
 با توجـه به اينكه بيمه درمان تكميلي همكاران محترم با شركت بیمه سینا از تاريخ 1 دی 1400 لغايت 30 آذر 1401 با شرايط و تعهدات مندرج در فرم شماره 1 و 2 منعقد خواهد شد، خواهشمند است همكاران با توجه به موارد ذيل اقدام نمايند.
الف) متقاضيان جديد عضویت در بیمه تکمیلی فقط فرم شماره 1 را تكميل نمايند.
* همراه داشتن تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید و افراد  تحت تکفل الزامی می باشد.

ب) همكاراني كه در قرارداد قبلي 1 دی 99 لغايت 30 آذر 1400 بيمه بوده و خواهان ايجاد تغييرات (حذف و اضافه، انصراف كلي) مي‌باشند فرم شماره 2 را تكميل نمايند. در غير اينصورت به منزله عدم تغييرات تلقي شده و بيمه آنان همانند سال قبل تمديد مي‌گردد.
توجه : در ضمن همكاران محترم فرم‌هاي مربوطه را پس از تكميل تا 30 آذر 1400 به امور اداری ارسال نموده تا اقدام لازم معمول گردد. لازم به ذكر است بعد از تاريخ مذكور به هيچ‌ درخواستي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شرایط بیمه تکمیلی:
بیمه شدگان بیمه تکمیلی درمان: کلیه کارکنان( اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی) شاغل در دانشگاه ملایر و همراه افراد تحت تکفل آنان.
شامل همسر، فرزندان، پدر،مادر و افراد تحت تكفل بيمه‌شدگان است كه به تبع بيمه شده اصلي داراي دفترچه مناقصه گر پایه مي باشند. منظور از افراد تحت تکفل، همسر دائمی، فرزندان، پدر و مادر بیمه شدگانی(کارکنان دانشگاه) می باشدکه به هر گونه تحت پوشش بیمه پایه قرار دارند.
- فــرزندان ذكور تا سن بيست و دو سال تمام و درصورت اشتغـــال به تحصيل تمام وقت دانشگاهي تاسن بيست و هشت سال تمام و فرزندان اناث تا هنگام ازدواج و يا اشتغال به كار بيمه مي باشند.
-دانشجويان رشته پزشكي تا سن بيست و نه سال تمام بيمه مي شوند.
-پوشش بيمه اي فرزندان ذكور كه در شروع قرارداد مشمول بيمه شده اند تا پايان سال قرارداد ادامه خواهد داشت.
فايلها
شرايط و تعهدات بيمه تکميلي سال 1401-1402.pdf 364.523 KB
فرم شماره يک (ويژه متقاضيان جديد).doc 56.32 KB
فرم شماره دو (ويژه بيمه شدگان فعلي جهت حذف و اضافه، انصراف كلي).doc 44.544 KB