چهارشنبه 9 خرداد 1403   07:40:38
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخباربيشتر

بازدید دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه ملایر از مدرسه تاریخی دارالفنون
روز پنج شنبه مورخ 11 اسفند 1401 گروهی از دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه ملایر از مدرسه تاریخی دارالفنون بازدید به عمل آوردند.دراین بازدید دانشجویان با حضور درسالن همایش ودیدن فیلم مستند وتوضیحات کارشناسان مدرسه دارالفنون با تاریخچه تأسیس وسیر مرمت آن آشنا شدند وسپس درسالن نمایشگاه سیر تحول نظام آموزشی با شیوه تدریس دراین مدرسه نیزآشناشدند.
درخاتمه درحیاط مدرسه باگرفتن عکس یادگاری به بازدید خودپایان دادند.
darolfonoon.oerp.ir