یکشنبه 6 خرداد 1403   22:02:22
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشگاهبيشتر
1403/1/7 سه‌شنبه چاپ مقاله اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پایه در مجله 10 درصد برتر گروه موضوعی مقاله دکتر محمد الماسی و دکتر محمدرضا محبی فر از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پایه با عنوان
Modeling and measurement of density and viscosity of ethyl Lactate + 1-alkanol mixtures
 
در مجله
journal of molecular liquids
 
که براساس ضریب تاثیر جزء 10 درصد برتر گروه موضوعی می باشد و همچنین دارای شاخص هرش 150 است به چاپ رسیده است. این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند منان برایشان خواستاریم.
معاونت پژوهشی و فناوری
پیوند مرتبط: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167732224005154