دوشنبه 31 شهریور 1399   00:13:42
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
با توجه به شیوع بیماری کووید 19 مرکز مشاوره دانشگاه ملایر اقدام به انجام مشاوره تلفنی رایگان برای دانشجویان گرامی و عموم مردم نموده است.

 احتراماً، به استحضار می رساند با توجه به شیوع بیماری کووید 19 مرکز مشاوره دانشگاه ملایر اقدام به انجام مشاوره تلفنی رایگان برای دانشجویان گرامی و عموم مردم نموده است.

 برنامه مشاورین دانشگاه ملایر به شرح ذیل می باشد.

برنامه هفتگی مشاوران جهت مشاوره تلفنی رایگان

1 خانم اسماعیلی: شنبه و یکشنبه     ۱۰ الی ۱۴          تلفن: 9031727544

 

2 خانم سرمیلی: دوشنبه                 ۱۰  الی ۱۴          تلفن:9185464034

 

3 آقای نوروزی: شنبه و یکشنبه          ۱۰ الی۱۲           تلفن: 9056618471

 

4 آقای سیاوشی: چهارشنبه              ۱۰ الی۱۴           تلفن: 9182006873

 

5 خانم عبدالقادری: سه شنبه            ۱۰الی۱۴            تلفن: 9905035966

 

6 خانم سرتیپی: چهارشنبه               ۱۰ الی۱۴           تلفن: 9904798103