جمعه 11 اسفند 1402   01:52:40
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

دریافت اطلاعات

سامانه ثبت پیشنهاد ارائه دروس
توضیحات
قابل توجه دانشجویان محترم
دانشجویانی که متقاضی ارایه درس جدید، افزایش ظرفیت درس و یا متقاضی ترمیم واحد(دانشجویان با شرایط خاص) در نیمسال جاری ۱۴۰۲۱ می باشند، می بایست درخواست های خود را در فرم زیر صرفا از ۲۱ تا ۲۵ وارد نمایند
توجه:
۱) ثبت درخواست هیچگونه حقی برای انتخاب واحد دانشجو ایجاد نمی کند و مدیرگروه می توان نسبت به قبول و یا رد درخواست ها تصمیم گیری نماید.
۲) بدیهی است دانشجو در بازه حذف و اضافه یا ترمیم واحد بایستی نسبت به اخذ دروسی که به تشخیص مدیر گروه افزایش ظرفیت داده شده یا گروه جدید تعریف شده است اقدام فرمایند و درخواست در این صفحه به مثابه انتخاب درس نمی باشد.
۳) برای هر درس یک بار این فرم را پر نمایید.
مدیریت امور آموزشی دانشگاه
اطلاعات
* نام و نام خانوادگی: * کد ملی
* شماره دانشجویی * تلفن همراه
* دانشکده * گروه آموزشی
* نام درس کد درس
توضیحات