یکشنبه 6 خرداد 1403   23:45:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
شرح وظایف اداره آموزش
چهارشنبه 12 خرداد 1389

-          دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا .

-          تهیه و تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره های مقاطع مختلف تحصیلی و مقررات مربوط به صورت کاتا لوگهای معرفی دوره های کلیه مقاطع مختلف تحضیلی .

-          تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه

-          نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه .

-          رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه .

-          همکاری با مسولین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و ....

-          نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان .

-          استفاده از آمار و اطلاعات جهت نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی .

-          نظر خواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی .

-          انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاست های متخذه .

-          دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور .

-          اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم .

-           همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس .

-          انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان .

-          پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی .

-          انجام امور مربوط به صدور گواهی ، معرفی نامه و سایر مکاتبات .

-          تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان و تنظیم قرار داد دانشجویان بورسیه .

-          ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به موسسه بورس دهنده .

-          ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم .

-          دریافت لیست نمرات و حضور وغیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان .

-          انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس .

-          کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده ، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط .

-          صدور گواهی های موقت دانش آموختگان .

-          تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذیربط .

-          ارسال تاییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی .

-          حفظ ونگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان .

-          برنامه ریزی در جهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی دانشگاه .

-          طراحی و تدوین دروس مجازی .

-          تدوین آیین نامه های دروس مجازی .

-          آشنا نمودن مسئولین و اعضای هیات علمی با آموزش مجازی .

-          تامین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی و بازرگانی .

-          انجام مطالعات و پژوهشهای مورد نظر شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارائه نظرات کارشناسیو مشورتی به شورای مزبور .

-          تهیه و تدوین طرح ها ، برنامه ها و آیین نامه ها برای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعدادهای درخشان .

-          تهیه برنامه کار ، تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان .

-          ابلاغ مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پیگیری امور مربوط به آن .

-          بر قراری سیستم نظارت و کنترل بر اجرای مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای آنها و ارائه گزارش های مربوط .

-          بررسی و مطالعه درباره روشهای شناسایی استعدادهای درخشان .

-          برسی وتدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی برای شکوفا سازی استعدادهای درخشان و هدایت استعدادهای درخشان به سوی اولویت های کشور در حوزه علوم و فناوری .

-          بررسی و ارائه راهکارهای لازم برای اشتغال مناسب استعدادهای درخشان .

-          بررسی عوامل خروج استعدادهای درخشان از کشور و ارائه راهکارهای جذب استعدادهای ایرانی خارج از کشور .

-          ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به دانشجویان استعدادهای درخشان .

-          انتشار آثار علمی در زمینه استعدادهای درخشان .

-          تهیه بانکهای اطلاعاتی در زمینه استعدادهای درخشان .

-          حمایت مادی ومعنوی از استعدادهای درخشان و دانشجویان ممتاز.

-          توزیع اعتبارات مربوط به استعدادهای درخشان به دانشگا هها و موسسات پژوهشی انجمن های علمی .

-          مجری برنامه هایشکوفا سازی استعدادهای درخشان .

-          ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای هدایت استعدادهای درخشان .

-          برسی مشکلات دانشجویان استعدادهای درخشان و انجام اقدامات لازم در خصوص رفع مشکلات آنها با هماهنگی مسئولین ذیربط دانشگاه .

-          انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .