دوشنبه 4 تیر 1403   08:14:07
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
رضا جعفری
کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر