شنبه 1 مهر 1402   13:53:57
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

کارکنان دفتر ریاست و روابط عمومی

دکتر کیومرث قیصری گودرزی
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
امیرحسین ناصرپور
کارشناس دفتر ریاست
رضا جعفری
کارشناس مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال دانشگاه ملایر