چهارشنبه 30 خرداد 1403   21:44:55
1398/7/10 چهارشنبه
درباره اداره آموزش
1389/3/18 سه‌شنبه
اداره آموزش کل به عنوان بخش اصلی و مهم در تعلیم و  تربیت دانشجویان وظیفه دارد که با پیگیری و نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و آیین نامه های آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زمینه تربیت نیروی متخصص، متعهد و انقلابی در حوزه های علمی مورد نیاز جامعه را فراهم آورد.
در این راه آموزش کل می بایست با بررسی فرآیندهای آموزشی جاری نسبت به افزایش هرچه بیشتر کیفیت آموزش از طریق بهره گیری از فناوریهای دیجیتال و توسعه روشهای آموزشی نوین اقدام نماید.
البته این امر با کمک و هماهنگی واحدهای دیگر از جمله آموزش دانشکده ها و همچنین همیاری و همفکری اساتید گرانقدر امکان پذیر می باشد.
از دیگر مسئولیت ها و وظایف مهم اداره آموزش کل بررسی و تایید روند تحصیلی دانشجویان از لحظه ورود به دانشگاه تا اتمام دوره، منطبق با سرفصل های مصوب وزارت علوم و صدور مدارک فارغ التحصیلی می باشد.
دانشگاه ملایر
فرم های آموزشی و تحصیلات تکمیلیبيشتر
سامانه آموزش