چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401   00:26:44
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
گزارشات
یکشنبه 15 آذر 1394 شرح وظایف حراست

- حفاظت پرسنلی

-حفاظت اسناد

-حفاظت فیزیکی

-حفاظت IT