دوشنبه 4 تیر 1403   09:20:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
گروه شیلات
چهارشنبه 6 مهر 1390 گرایش ها و مقاطع گروه شیلات

1.       گرایش تکثیر و پرورش

2.       گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی

3.       گرایش فراوری محصولات شیلاتی

4.       گرایش صید و بهره برداری

فارغ التحصیلان هر گرایش می توانند در همان گرایش در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تخصیل دهند. (دروس مورد نیاز برای آزمون کارشناسی ارشد به همراه ضرایب در زیر مشخص شده است).

در حال حاضر ادامه تحصیل در این رشته در کشور ما تا مقطع دکتری در دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و علوم کشاورزی و منابع طبعیی گرگان امکان پذیر می باشد. 

 

دروس و ضرایب گرایش های مختلف شیلات در آزمون کارشناسی ارشد

گرایش تکثیر و پرورش

زبان عمومی و تخصصی (2)

ماهی شناسی(2)

تکثیر و پرورش ماهی(3)

تکثیر و پرورش آبزیان(2)

اصول تغذیه آبزیان(2)

هیدروبیولوژی عمومی(2)

گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی

زبان عمومی و تخصصی(2)

ماهی شناسی (2)

اصول تکثیر و پرورش ماهی (2)

پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان(2)

لیمنولوژی (3)

اکولوژی دریاها(3)

گرایش فراوری محصولات شیلاتی

زبان عمومی و تخصصی(2)

ماهی شناسی (2)

اصول تکثیر و پرورش ماهی(2)

شیمی فراوری محصولات شیلاتی(3)

اصول فراورده های شیلاتی (3)

میکروبیولوژی محصولات شیلاتی(2)

گرایش صید و بهره برداری

زبان عمومی و تخصصی(2)

ماهی شناسی (2)

اصول روش صید و آبزیان(3)

پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان(3)

اکولوژی دریاها(2)

شناسایی آلات و ادوات صید(2)

نسخه قابل چاپ